QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 15 กันยายน2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย ครูจันทร์เพ็ญ หนองทราย และครูอรรจนี ปัญญาสิทธิ์ เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษาสู่คุณภาพที่ยั่งยืน..Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการมัธยมศึกษาสู่คุณภาพที่ยั่งยืน...มัธยมศึกษา 4.0...จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะครูทุกสังกัดจำนวน 420 คน ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ. พิษณุโลก

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

426822