QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

18 กันยายน 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสหสิทยาเขตเอกาทศรถ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สหวิทยาเขตเอกาทศรถ จำนวน 8 โรงเรียน 7 ชนิดกีฬา มีผู้บริหาร ครูและนักกีฬาเข้าร่วมประมาณ 200 คน 
นายธนู เมฆี รองประธานสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักกีฬา การนี้ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี ครูชูเกียรติ จับเทียน ผู้ฝึกสอน เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนหนองพระพิทยา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

428852