NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

นายยงค์ยุทธ  รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนของจังหวัดพิษณุโลกทุกสังกัด เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 18 กันยายน 2560

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

429067