QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแองโจล่า สมบูรณ์ พลับพลา นักเรียน ชั้น ม.5 และครูเกดสุดา มูลจะคำ ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้ารับรางวัล การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเหรียญทอง ของระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2560 
......ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

21686274 1501609069933509 8577528122412736078 n