NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแองโจล่า สมบูรณ์ พลับพลา นักเรียน ชั้น ม.5 และครูเกดสุดา มูลจะคำ ครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้ารับรางวัล การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเหรียญทอง ของระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2560 
......ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

21686274 1501609069933509 8577528122412736078 n