QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

19 กันยายน 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมพร้อมด้วย ครูพนิดา นิลดี นำนักเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การจัดการเรียนรู้แบบ Stem Education " ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังทองพิทยาคม โดยมีนายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีคณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมเรียนรู้แบบ Rotation learning. สร้างความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง สามารถนำไปใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้และขยายผลให้กับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมได้เป็นอย่างดียิ่ง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

21685904 1501918599902556 3653319659897096633 n