QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 21 กันยายน 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมพร้อมด้วยนางสาวพนิดา นิลดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายอนุชา แก่ข้างพลู และ นางสาวเดือนตะวัน ทองคำ นักเรียนทวิศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมเข้าร่วมงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการมีงานทำและด้านอาชีวศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ณโรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ. พิษณุโลก

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

21762230 1503700906390992 6372932214403986341 n