NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

วันที่ 3 พ.ย. 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก จำนวน 8 โรงเรียน เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนวังทองพิทยาคม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

23031571 1542534059174343 332948668720980968 n