NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 19 มกราคม 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายจาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามและประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ 
ในการนี้ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ICT ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 1,500 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และถ่ายทอดสดทาง VDO Conferrence อีกด้วย
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

26992238 1615783228516092 8486271746158013899 n