NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นายวรวิทย์ พรมรัตน์ ครูผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยนักเรียนสมาชิกวง Tea time a 2:00 P.M. จำนวน 4 คน ได้แก่ นายสุริยา จิตเจริญ ม.4/1 (กีตาร์ ,ร้องนำ) นายณัฐเศรษฐ คำมี ม.5/1 (กีตาร์) นายธีรเชษ เนตรแสงสี ม.4/2 (คาฮอง) และเด็กชายธีรพงษ์ พันธ์แสง ม.2 (กีตาร์เบส) ในการแข่งขันวงโฟล์คซอง งานมนุษย์ศาสตร์วิชาการ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนขอขอบคุณและชื่นชมนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนมา ณ โอกาสนี้
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

27066922 1621755101252238 4605420269443350573 n