NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 29 มกราคม 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจในการทดสอบทางวิชาการกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่เขตพื้นที่บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวัดความรู้พื้นฐาน และ เตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-net ที่จะถึงในวันที่ 3-4 มกราคม 2561 
การนี้ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน, โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง , โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ,โรงเรียนบ้านนาพราน , โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว และ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบรวมทั้งสิ้น 101 คน ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านและคณะครูที่ควบคุมนักเรียนมาร่วมทดสอบมา ณ โอกาสนี้
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

26994065 1625733707521044 6235919129269312779 n