NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย ครูจันทร์เพ็ญ หนองทราย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูสยาม สารมะโน ครูชูเกียรติ จับเทียน นายณัฐพงษ์ นุ้ยสุข ร่วมนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มาเข้าร่วมทดสอบ O-NET การนี้ ผอ.ยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียน พร้อมทั้งร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการทดสอบในครั้งนี้ร่วมกับผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ ขอส่งพลังและกำลังใจให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

27654956 1631490966945318 8772491864951260607 n