NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม นำคณะครูร่วมงาน "กีฬาสัมพันธ์มัธยมศึกษา ประจำปี 2560" เริ่มด้วยการเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม โรงเรียนวังทองพิทยาคม โรงเรียนหนองพระพิทยา โรงเรียนเนินสะอดาพิทยาคม โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา โรงเรียนเนินมะปรางวิทยศึกษา โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม และเจ้าภาพโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ประธานพิธีเปิด ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม และเริ่มการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ วิ่งกระสอบ และวิ่งเปรี้ยวลูกโป่ง การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ระหว่าง ผู้บริหาร และครูผู้หญิง และระหว่างทีมสีฟ้าและสีชมพู การแข่งขันวอลเลย์บอล ระหว่างทีมสีฟ้าและสีชมพู และการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ระหว่างทีมสีฟ้าและสีชมพู ผลการแข่งขันกีฬานำมาซึ่งความกลมเกลียว ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างผู้บริหารและคณะครู หลังจากนั้นจึงพร้อมกันที่หอประชุมเทพมงคล รับชมการแสดงจากวงดนตรียังถวิล การแสดงของนักเรียน การจับสลากของขวัญ และพิธีส่งมอบธงกีฬาให้โรงเรียนวังทองพิทยาคมที่เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ขอขอบคุณโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมในการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานกีฬาสัมพันธ์มัธยมศึกษา ณ โอกาสนี้
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

กฬาสมพนธ ๑๘๐๒๑๒ 0050