NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมพร้อมด้วย ครู พนิดา นิลดี นำนักเรียนทวิศึกษา ( ปวช ) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก ดร. พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการศึกษาธิการภาค 17 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

28828055 1660968773997537 443588335803685399 o