NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

14 มีนาคม 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 จาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง..เป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งรางวัล..ในทำงาน..ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

DSC 9933