NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอรัญประเทศ จ. สระแก้ว สพม. 7 ร่วมกับสมาคมผู่บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ทองพูน ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง..
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

31345518 1712931395467941 2356714165235613696 o