NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย ผู้ใหญ่กฤษณา พะวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านไพรงาม และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสุวิทย์ สุริยงวงษ์ นายอำเภอวังทอง เป็นประธานการประชุม ชี้แจง การเตรียมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องประชุมสุโณทยาน โรงเรียนพิณพลราษฏร์ตั้งตรงจิต 12 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นวิทยากร และมีพัฒนาการ พัฒนากร ผู้บริหารห้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คุณครูและชาวบ้านเป้าหมาย 7 หมู่บ้าน ร่วมรับฟังการชี้แจง
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

33711465 1742637849163962 5128414607550971904 o