NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้มอบหมายให้ ครูวรรณวิสา สุดสงวน ได้นำลูกเสือ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 คน เข้าโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก..ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

35067502 1757681107659636 6194699805684400128 n