NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย ครูพนิดา นิลดี และ ครูชูเกียรติ จับเทียน ได้นำนักเรียนทวิศึกษา (ปวช.) สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาช่างยนต์ และสาขาอิเล็คทรอนิค เข้าร่วมกิจกรรม " พิธีไหว้ครูและครอบครู " เพื่อน้อมรำลึกในพระคุณครู อาจารย์ ในวิชาชีพช่าง ฯ 
ในการนี้วิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ 1. นายอนุชา แก่ข้างพลู 2.นางสาวเดือนตะวัน ทองคำ 3. นางสาวพรธิรา ปราบมะเริง 4. นางสาวโยธกา โคตรหาชัย 5.นายเอกราช ศิริอุบล และ 6.นางสาวอรจิรา รัตนผล นักเรียนทวิศึกษา ของโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

36037115 1771951196232627 4998805048747098112 n