NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

ในนามผู้อำนวยการโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทวิศึกษา (ปวช.) ของ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ที่ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี จำนวน 4 คน ดังนี้
1.นายอนุชา แก่ข้างพลู สอบได้ที่ 1
2. น.ส. พรธิรา ปราบมะเริง สอบได้ที่ 1
3. น.ส.เดือนตะวัน ทองคำ สอบได้ที่ 2
4. น.ส.โยธกา โคตรหาชัย สอบได้ที่ 3
และ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จาก วิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่
1. นายเอกราช ศิริอุบล สาขาช่างยนต์ ปี 1
2. น.ส.นิภาพร ทิมเสน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1

เนื่องในวันไหว้ครูและครอบครูช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

35686704 1772072046220542 7636706896035971072 o