NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมตาม " โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน " ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 จำนวน 50 คน การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก มาให้ความรู้ด้านกฎหมายและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

35744149 1772082169552863 8174092396657639424 n