NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 3 ก.ค. 2561 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 39 ประกอบด้วย 
1. ศน.พงษ์เทพ ทองคำพงษ์
2. ศน.มารศรี มีโชค
3. ศน.กัญญาณัฐ สิทธิยศ
ที่ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยมี นายยงค์ยุทธ รุงแจ้ง ผู้อำนวยการ และคณะครูให้ข้อมูลรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด ในนามโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

นเทศ 3761 ๑๘๐๗๐๕ 0001