QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทราย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศืลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 กลุ่ม 2 โดยมี ดร.ประชุม ปิ่นสกุล ประธานสหวิทยาเขตเอกาทศรถ ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานวิชาการในกลุ่มวังทอง2 ร่วมประชุมวางแผนการ เตรียมการดำเนินการแข่งขันดังกล่าว ณ ห้องประชุม โรงเรียนวังทองพิทยาคม

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

42058294 1901728203254925 8336849671238451200 n