NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม....ขอขอบคุณ ร.ตท. บรรยาย คำมี ผู้ปกครองนักเรียน และคณะ ....ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาคกลองชุด สำหรับวงสตริงของโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านดนตรี ต่อไป โดยมีครูอรรจนี ปัญญาสิทธิ์ ครูวรรณวิสา สุดสงวน และครูชูเกียรติ จับเทียน เป็นตัวแทนรับมอบ.....จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

44098761 1933110660116679 3040192175271837696 n