NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

28 พฤศจิกายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรระบบดูแลนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานในการมอบให้ในครั้งนี้...ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน มา ณ โอกาสนี้

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

47052483 1998198106941267 6753413555552256000 n