NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้มอบหมายให้งานแนะแนว โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนและการสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม โดยโรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ทีนี้

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

50496130 2060298370731240 1201995405793951744 n