NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย ครูวรรณวิสา สุดสงวน และครูโชติฬส ไชยงาม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ในการจัดกิจกรรม วิ่งเพื่อน้อง ( Running for Children) ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 05.30 น. ณ สวนสุขภาพสมเด็จพระเอกาทศรถ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขา กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวิ่งเพื่อน้อง Running for Children จังหวัดพิษณุโลก และนายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานในฐานะ ประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประเภทการวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 4 รุ่น ได้แก่
1. Fun Run 5.0 kms. ชาย และ หญิง
2. Mini Marathorn 11.5 kms. ชาย และ หญิง
การจัดวิ่งดังกล่าว มีผู้สนใจสมัครร่วมแข่งขันกว่า 2,000 คน รายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ทางชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก ที่มีนักเรียนมีความแตกต่างกันทางบริบทด้านสังคม ครอบครัว ทำให้นักเรียนบางส่วนขาดโอกาส และเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ถือเป็นภารกิจของผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา ที่ตระหนักและควรให้การสนับสนุนแก่เด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

53464692 2143300255764384 3220064400605970432 n