NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วยครูวรรณวิสา สุดสงวน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการอบรมใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การส่งเสริม สืบสานทักษะอาชีพ” ภายในงาน
ประกอบไปด้วยหลากหลายทักษะอาชีพ อันได้แก่ อาชีพการจับผ้า การเลี้ยงปลาสวยงาม การทำดินเกษตรเพื่อใช้งานและการค้า ซึ่งจัดให้กับคณะข้าราชการครู ทุกโรงเรียนและนร.ในสังกัด สพม.เขต 39 จัดโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนวังทองพิทยาคม ณ ห้องประชุม โรงเรียนวังทองพิทยาคม

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

53781171 2143305712430505 6360677833290809344 n