NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วม "กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์มัธยมศึกษา กลุ่ม 2 ประจำปีการศึกษา 2561" ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย 13 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง โดยจัดขึ้น ณ.โรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

54519668 2154338257993917 6353661883953709056 n