NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ "สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา" นำโดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ อาชีวศึกษา ร่วมกันเสนอแนวทางการปฏิบัติในการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

64330858 2288248347936240 250847586397716480 n