NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมร่วมกับสถานนีตำรวจแก่งโสภา จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการตำรวจชุมชุนและมวลชนสัมพันธ์ร่วมปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่อเป็นการสนองนโยบายการป้องกันปัญหายาเสพติดและการขัดแย้งกันในชุมชนบริเวณ ณ วัดไพรงามราษฎร์ทรงธรรม บริเวณอ่างเก็บน้ำพัฒนาชนบท ในวัน ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

64916622 2300472403380501 6746214284126060544 n