NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คุณครูจันทร์เพ็ญ หนองทราย หัวหน้าวิชาการ และ คุณครูโชติฬส ไชยงาม คุณครูงานแนะแนว เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

64644341 2300612606699814 9204243996275113984 n