NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วัน อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ร่วมกับบริษัท โชคชัยมอเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร โดยอบรบให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องกฏระเบียบการขับขี่ที่ถูกต้องปลอดภัยตามกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

67419417 2370204703073937 2211138207242780672 n