NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและค่ายภาษาพาเพลิน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวัน พุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย หลายรายการ เช่น การประกวดคัดลายมือ การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การเขียนเรียงความ การเขียนคำขวัญ การเเต่งคำประพันธ์ การประกวดการแต่งกายนางในวรรณคดี การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น การประกวดจัดบอร์ดเนื่องในวันสุนทรภู่ และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการเข้าตามฐานต่างๆ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทย ร่วมทั้งศิลปะที่ดีงามทางด้านภาษาไทยอีกด้วย

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

67934253 2370171653077242 2436304908572426240 n