NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม นำโดยคุณครูวรรณวิสา สุดสงวน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ( NCDs ) ไปประยุกต์ใช้สอนนักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมขอชื่นชมและขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

68307837 2373262092768198 8555148861595713536 n