NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วัน ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 งานแนะแนว เข้าร่วมฟังสัมนา โครงการ NU Roadshow to schools : แนะแนวสัญจรโรงเรียนในเครือข่าย(ภาคเหนือตอนล่าง) ประจำปี 2562 เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อฟังการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้ข้อแนะนำเรื่องหลักสูตรปริญญาตรี การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเองเพื่อเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ช่องทางการรับเข้า และระบบการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (TCAT)รวมไปจนถึงทุนการศึกษาประเภทต่างๆ

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

68825273 2410232765737797 8807933327920070656 n