NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมนำโดยนายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน (sport day) ประจำปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยบรรยากาศเติมไปด้วยความสนุกสนาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่นการแสดงของสภานักเรียน ปี 2562 การแข่งขันกีฬา ทั้งประเภทลู่และลาน การแข่งขันขบวน การแข่งขันกองเชียร์ และผู้นำเชียร์

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

69360014 2410261979068209 3885645045696561152 n