NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วัน จันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตเอกาทศรถ นำโดย ดร.อมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม ประธานสหฯ นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา รองประธานสหฯ และ ดร.วันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม เลขานุการสหฯ และ สอ. บุญร่วม หอมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม เข้าร่วมรับมอบสรรพสิ่งของอุปโภค บริโภค จากผู้มีจิตศรัทธา และได้ร่วมเดินทางไปแจกจ่ายถุงยังชีพร่วมกับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ คณะผูบริหารจากวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นำโดย ผอ.พิษณุ รัตน์เลิศลพ และผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะทุกแห่งของจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมร่วมลงมือประกอบอาหาร ทำคั่วกลิ้งหมูร่วมกับนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถทำอาหารได้ พร้อมได้สั่งการให้อาชีวศึกษาภาค อาชีวศึกษาจังหวัด จัดหน่วย Fix it Center หรือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ออกช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งเรื่องการช่วยเคลื่อนย้ายคน สิ่งของ การทำอาหารแจกจ่าย รวมทั้งน้ำดื่มด้วย และหลังจากน้ำลดแล้ว จะออกศูนย์เคลื่อนที่ช่วยชาวบ้านที่ประสบภัย โดยช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ต่อไป
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

70339522 2429661120461628 8263331474787270656 n