NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วัน จันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมพร้อมด้วยครูจันทร์เพ็ญ หนองทราย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 พิษณุโลก กลุ่ม 2 ร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายวิชาการของแต่ละโรงเรียน จำนวน 13 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง และอำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งจะจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเนินคลี โรงเรียนวังทองพิทยาคม

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

72234564 2494218750672531 21815169688535040 n