NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมกล่าวเปิดการอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายสยาม สารมะโน หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้ร่วมต้อนรับคณะวิทยาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายนวภพ เที่ยงตรง พนัดงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคดี สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ มาร่วมเป็นวิทยากรในอบรมนักเรียนครั้งนี้ ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

web8