NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางสาววรรณวิสา สุดสงวน หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้จัดโครงการ "หนึ่งบ้านหนึ่งห้องน้ำหนึ่งสติ๊กเกอร์เพื่อการเลิกบุหรี่และเลิกดื่มสุรา" เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันให้คนในครอบครัวที่สูบบุหรี่ ได้ลดละเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุรา และเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักในโทษของการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ทางโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมจึงขอขอบคุณมาก ณ โอกาสนี้
ภาพ : นายวรวิทย์ พรมรัตน์ นางสาวพนิดา นิลดี และ นายภาณุวัฒน์ ปัญญาคำ
ข่าว: นางสาวพนิดา นิลดี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

19029762 1407050679389349 9208754660687441434 n