NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

40940586 1886445678116511 2118441177928695808 nวันที่ 1-2 กันยายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ครูจันทร์เพ็ญ หนองทราย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ...

อ่านเพิ่มเติม

40655342 1886449701449442 3980111094730457088 nวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้าร่วมประชุมงานวิชาการของสมาคมผู้บริหาร ...

อ่านเพิ่มเติม

40645514 1886452744782471 3673605826007793664 nวันที่ 3 กันยายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วยครูเกศสุดา มูลจะคำ ...

อ่านเพิ่มเติม

40803342 1886482711446141 583027533960708096 nวันที่ 4-5 กันยายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วยครูเกดสุดา มูลจะคำ ผู้กำกับลูกเสือ ...

อ่านเพิ่มเติม