NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

67419417 2370204703073937 2211138207242780672 nวัน อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ร่วมกับบริษัท โชคชัยมอเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการขับขี่ ...

อ่านเพิ่มเติม

67934253 2370171653077242 2436304908572426240 nกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและค่ายภาษาพาเพลิน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวัน พุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 นำโดย ...

อ่านเพิ่มเติม

68307837 2373262092768198 8555148861595713536 nนที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ...

อ่านเพิ่มเติม

67761876 2381780348583039 8170466868734197760 nวัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทราย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็ ...

อ่านเพิ่มเติม

67687891 2381786475249093 3394558407762509824 nผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คณะครู และกลุ่มงานบริหารงานบุคคล มอบของขวัญแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคณะคุณครูที่เกิดในเดือนสิงหาคม...

อ่านเพิ่มเติม