NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

696734วันที่ 5 ก.ค. 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ...

อ่านเพิ่มเติม

37735006 1822500511177695 7934518433691992064 oนางสาววรรณวิสา สุดสงวน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียน จำนวน 4 คน ...

อ่านเพิ่มเติม