NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

wwwIMG20160518090719วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม

wwwIMG20160516100552วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม

2วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนระดับอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม

1เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมได้รับการติดตามและตรวจสอบสอบคุณภาพการศึกษา ณ ห้องพวงแสด โดยมีนายพิพัฒน์ พรมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมเป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาว ธันยพร ทรดล ศึกษานิเทศก์จาก สพม.39 และ นายสุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม เป็นคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบสอบคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

IMG20150708091539เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นางสาววรรณวิสา สุดสงวน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้พานักกีฬาและครูผู้ควบคุมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนระดับอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม

S 4112412นายชัยลักษณ์ รักษา ไปร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง แห่งใหม่ โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม