NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

IMG20150626144451กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จัดกิจกรรมสุนทรภู่รำลึก เนื่องในวันสุนทรภู่ ในวันที่ 26  มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม อาคารเรียน ก โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม

IMG20150622140900โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ 22  มิถุนายน 2558 ณ ห้องแผนงาน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม

IMG20150619110335โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จัดงานต้อนรับครูจันทร์เพ็ญ หนองทราย ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนยางโกลนวิทยา ในวันที่ 19  มิถุนายน 2558 ณห้องพวงแสด โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม

IMG20150617093947ตำรวจสันติบาลจังหวัดพิษณุโลก กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 5/2558 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม

IMG20150611091659งานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม